Információs vonal
06 30 194 6664
Bejelentkezés
 • Céginformáció
 • Székhely
  1117 Budapest, Fehèrvári út 50-52. II. em

 • Levelezési cím
  1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. II. em

 • Telefon
  +36 1 225 8377

 • Fax
  +36 1 209 3086

 • E-mail
  office@crconsulting.com

 • Ügyvezető
  Solti Árpád, Kárpáti Gábor

 • Adószám
  14306354-1-43

 • Cégjegyzékszám
  01-09-898019

Termék információk
Cégünk vállalja, hogy különféle tevékenységű partnerei számára tanácsadást és közvetítést végzünk a munkájukhoz elengedhetetlen garanciakeretek kidolgozásában és azok felállításában. Természetesen egy-egy kötelezvény igénylésében is tudunk segíteni. Jellemzően 2,5 Millió és 3 Milliárd közötti igényeket tudunk így kezelni.
Magyarországon a vevői nem fizetések aránya igen magas napjainkban. A legfőbb oknak szinte mindenki a körbetartozást emeli ki. Tudja, hogyan lehet hatékonyan védekezni, hogy ne kelljen aggódnia amiatt, hogy az ön vevője is tönkremegy és fizetésképtelenné válik?
Komplex hitelbiztosítási szolgáltatásunk megoldást nyújt a hitelbiztosítás a kintlévőség-, a likviditáskezelési problémáira.
Ügyvédi kar tagjaként tevékenykedő, kamarai azonosítóval rendelkező ügyvédek, ügyvédi irodák tagjai, kamarai névjegyzékbe felvett európai közösségi jogászok, valamint külföldi jogi tanácsadók részére.
Egészségügyi szolgáltatást saját nevében nyújtó természetes személynek, jogi személynek, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak.
 
Megbízási jogviszony keretében tevékenykedő hivatalos közbeszerzési tanácsadóknak (természetes személy vagy szervezet), illetve csak a közbeszerzési tanácsadó tevékenységre vonatkozóan ügyvédeknek.
- kamarai tag könyvvizsgálóknak, könyvvizsgáló társaságoknak
- könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vett könyvelőknek
- adótanácsadóknak, adószakértőknek
- bérszámfejtőknek, társadalombiztosítási ügyintézőknek vagy olyan gazdasági társaságoknak, amelyekben e tevékenységet végző tag vagy alkalmazott rendelkezik a képesítések valamelyikével
Rendezvényszervező cégeknek.
A közoktatásról szóló törvény a szakképzésben részt vevő tanuló javára a gyakorlati képzés idejére felelősségbiztosítási szerződés megkötését írja elő. Amennyiben a szakképzést szervezőnek nincs érvényes és hatályos munkáltatói felelősségbiztosítása, akkor a szakképzést szervezők felelősségbiztosításának megkötése kötelező.
 
A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozásoknak.
Olyan egyéni vagy társas gazdálkodó szervezetek részére, amelyek építészeti-műszaki tervezési tevékenység, tervezői művezetés vagy tervellenőri tevékenyég, folytatására a hatályos magyar anyagi jogszabályok szerint jogosultak.
Engedéllyel végzett szállodai, gyógyszállói, vendéglátó-ipari tevékenységet folytatóknak.
Egy vállalkozás tevékenysége során pusztán a működésével akaratlanul is okozhat másoknak károkat. Az így felmerülő kártérítési költségek váratlan és komoly anyagi terhet jelenthetnek. Az általános felelősségbiztosítás védelmet nyújt a véletlenül elkövetett károkozás anyagi következményei ellen.
Megkötése esetén a Biztosító átvállalja a felelősséget mindazokért a károkért, melyek úgy keletkeznek, hogy az Ön által gyártott, importált vagy forgalmazott hibás termék dologi kárt vagy egészségkárosodást, testi sérülést vagy halált okoz.
Napjainkban egyik vezető sem zárhatja ki a rossz döntés lehetőségét, miközben vállalatának sikeréért dolgozik. De kockára teszi-e a saját vagyonát? 
A különböző szolgáltatások teljesítése során előfordulhat, hogy a szolgáltató a megrendelőnek kárt okoz. Az ilyen dologi vagy személyi sérüléses károk esetére jelenthet megoldást a szolgáltatás felelősségbiztosítás megkötése.
Egy vállalkozás zavartalan működésében nemcsak a vagyontárgyaknak, technikai eszközöknek van jelentősége, hanem az emberi erőforrásoknak is. A legbiztonságosabb technológiák és munkavédelmi berendezések használata mellett sem lehet kiküszöbölni a munkahelyi baleseti károkat.
Bár legtöbbünk számára fontos környezetünk megóvása, de a gazdálkodás, termelés során a legnagyobb elővigyázatosság ellenére is előfordulhatnak olyan esetek, amikor a környezetre veszélyes anyagok kibocsátási határértéke meghaladja a megengedett mértéket (környezetszennyezés) és ez által harmadik személy vagyonában vagy egészségében/testi épségében kár keletkezik.
Egy építkezés során legyen szó akár lakóházról, akár nagyipari beruházásról számos váratlan esemény bekövetkezhet. Építésbiztosításunk az előkészítő munkálatoktól a kulcsátadásig fedezi a felmerülő vagyoni és felelősségi károkat.
Egy szerelési tevékenység bonyolult folyamat. Akár egyetlen gépről vagy egy egész gépsorról van szó, váratlan események mindig előfordulhatnak. Szerelésbiztosításunk a szerelési beruházás teljes időtartamára védelmet nyújt.
A különböző gépek és berendezések szerepe egy főleg gyártással foglalkozó vállalkozás életében alapvető. Ezek bármilyen károsodása a gyártás szünetelését okozhatja, ezért a károk helyreállítását mielőbb meg kell tenni. Ahhoz, hogy ennek meglegyen az anyagi fedezete, célszerű a gépeket a nem várt események ellen biztosítani.
A termelő-, illetve szolgáltatótevékenység közben óhatatlanul előfordulhat, hogy egy váratlan törés vagy repedés valamilyen gép, esetleg egy egész gépsor működését megakadályozza, és így a termelés, szolgáltatás részben vagy teljes mértékben lehetetlenné válik. Ha a vállalkozásnak van géptörés-biztosítása, a kártérítés fedezi a berendezés javításának, illetve egy hasonlóval való pótlásának a költségeit.
Ma már egyetlen vállalkozás vagy szervezet munkája sem képzelhető el különböző elektronikus berendezések nélkül. Egy-egy cégnél számítógépek és más eszközök egész sora segíti a napi munkavégzést. Egy váratlan káreseménynél ezek pótlása komoly anyagi megterhelést jelenthet, így mindenképpen érdemes biztosítással védeni őket. Erre nyújt megoldást az elektronikus berendezések biztosítása.
Számos vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódóan szállít, vagy szállíttat különböző termékeket rendszeresen vagy esetenként. A továbbítás során előfordulhatnak olyan események, amelyek következtében az áru megsérül, vagy megsemmisül. Belföldi szállítmánybiztosításunk ilyen esetekre nyújt megoldást.
Azon vállalkozások, amelyek export-import tevékenységet folytatnak, folyamatosan szembe kell nézniük azzal a kockázattal, hogy a szállított árut valamilyen kár éri. Legyen szó szárazföldi, tengeri, vagy légi fuvarozásról, nemzetközi szállítmánybiztosítás segít a kockázatok következményeinek minimalizálásában.
A fuvarozó felelősséggel tartozik megbízójának, hogy épségben leszállítsa a rábízott küldeményt, azonban előfordulhat, hogy rakománya megsérül. A felelősségbiztosítás védelmet nyújt a véletlen, balesetszerűen bekövetkezett károk anyagi következményei ellen.
 
Nemzetközi fuvarozói tevékenység során a fuvarozót komoly felelősség terheli, amíg a rá bízott árut vagy eszközöket eljuttatja a címzettnek. Biztosításunk az áru átvétele és a címzettnek való átadása közötti időszakra jelent védelmet a fuvarozók számára.
A szállítmányozó felelősséggel tartozik a megbízója számára megkötött fuvarozási szerződésekért, a hozzájuk kapcsolódó különböző szolgáltatásokért, a vámszabályok megsértésért, melyek anyagi következménye ellen társaságunk biztosítás formájában védelmet kínál.
A közúti árufuvarozói engedély kiváltásához szükséges a megfelelő pénzügyi teljesítőképesség igazolása, melynek egy formája a vagyoni biztosítékok közül a kezesi biztosítási szerződés megkötése lehet.
Termékünket a 2011. CLXVIII. számú a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény illetve a 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet szabályozza, és megfelel az időközben közzétett jogszabályi változásoknak is.
A biztosítást megkötheti minden magánszemély, egyéni vállalkozó, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. A biztosított az ajánlaton megnevezett gazdálkodó. A gazdálkodó a növénykultúra tulajdonosa, vagy a növénykultúra megóvásában érdekelt más személy (bérlő, kezelő, haszonbérlő stb.).
Amennyiben a biztosítási összeg meghaladja az 500 millió forint biztosítási összeget, akkor a Mezőgazdasági vállalkozások vagyonbiztosítás nevű termékünk megkötését ajánljuk.
A biztosítási csomagot mezőgazdasági tevékenységet folytató KKV-k köthetik, ha a biztosítani kívánt tevékenység mezőgazdasági tevékenység. Maximum 500 millió forint biztosítási összeghatárig vagyon, felelősség, növény és állatállományok kockázatainak együttes biztosítására.
A műkincspiacot érintő nemzetközi trendek a szektor átrendeződését eredményezték, ennek eredményeképpen jelentős értékek koncentrálódtak a műgyűjtőknél, valamint a műkereskedelem is átalakult, így a bevezetett galériák és a nagy múltú aukciós házak mellett új piaci szereplők és új műgyűjtők is megjelentek.
A különböző vásárokon, kiállításokon a bemutatásra szánt vagyontárgyak gyakran az átlagosnál nagyobb kockázatnak vannak kitéve. A kiállítás ideje alatt, vagy akár az oda és visszaszállítás közben is sérülhetnek, károsodhatnak. Egy kiállításon való részvétel megszervezésekor érdemes tehát a biztosításra is gondolni.
Egy film készítése során számos olyan nem várt esemény történhet, amely hátráltatja vagy veszélyezteti a film befejezését, illetve a film költségvetésébe előzetesen be nem kalkulált költségeket jelent a filmkészítők számára.
Mindazoknak, akik vízi járművel rendelkeznek, annak tulajdonosai, használói, üzemben tartói vagy bérlői.
 
Az összkockázatú (all risks) vagyonbiztosítás a lehető legszélesebb körű védelmet nyújtja a vállalkozás termelőeszközeiben és az előállított termékekben keletkezett fizikai károkra.
A tűz- és elemikár biztosítás megkötését minden gazdálkodó szervezet részére elengedhetetlen, hiszen ez a leggyakrabban előforduló károk bekövetkezésekor nyújt védelmet.
Minden vállalkozás számára fontos vagyontárgyai biztonsága. Egy betöréses lopás vagy rablás nagyobb összegű kára rendkívül megnehezítheti a vállalkozás gazdálkodását.
 
A vagyoni károkon túl, fontos arra is gondolni, hogy mi történik, ha egy káresemény miatt szüneteltetni kell a termelést. Egy több hetes vagy hónapos leállás komoly pénzügyi veszteségeket okozhat bármely vállalkozás számára. Ilyen esetek megelőzésére érdemes a vagyonbiztosítás mellé üzemszünet biztosítást is kötni.
Az életbiztosítási módozatokból a biztosítók rendkívül széles és folyamatosan bővülő termékskálával rendelkeznek.
Életbiztosítási szerződés alapján a biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződő díjfizetése ellenében valamilyen a biztosított életével kapcsolatos esemény bekövetkezése esetén a szerződésben rögzített szolgáltatásokat nyújtja. 
A lakásbiztosítás segítségével Ön egyszerre gondoskodhat lakása és családja biztonságáról.
A biztosítás teljes körű, minden veszélyre kiterjed, így pl. a tűzre, elemi károkra, katasztrófa kockázatokra, betörésre, üveg- és vízkárra (csőtörés), magánemberi felelősségbiztosítási kárra, eb-tartói felelősség biztosítási kárra.
Amikor külföldre készülünk, kellemes és zavartalan útra számítunk.
Azonban történhetnek előre nem látható események, melyek beárnyékolják pihenésünket, és arra kényszerítenek, hogy mással foglalkozzunk, mint amivel eredetileg szerettünk volna.
A casco biztosítás ellentétben a kötelezővel, nem a másoknak okozott károkra nyújt fedezetet, hanem a saját autónkban keletkezet károk egy részét téríti.
Bármikor tudnunk kell igazolnunk, hogy rendelkezünk érvényes szerződéssel. Ehhez a forgalmi engedélyünk mellett kell tartanunk az ajánlati igazolót, a kötvényt, vagy a biztosító által kiadott igazolólapot, forgalmi engedéllyel nem rendelkező jármű (pl. segéd-motorkerékpár) esetében pedig a szerződéskötéskor kapott, majd a járműre felragasztott matrica szolgál erre a célra. 
Minden jog fenntartva © 2013 Corporate Risk Consulting Biztosítási Alkusz Kft.
Készítette: SK Trend Kft
Verzió: 1.0.162
Utolsó frissítés: 2016.08.18